بیمارستان هوشمند

Smart Hospital


گردآورنده: بهاره مسعودی

با پیشرفت تکنولوژی و ورورد به دنیای IOT نیاز است که بیمارستان ها و مراکز درمانی به عنوان یکی از اصلی ترین عنصر ها در جامعه، خود را منطبق بر آن بروز کنند. از این رو تلاش بر این است تا در یک بیمارستان هوشمند (Smart Hospital) با استفاده از سامانه های الکترونیکی، کنترلی، مخابراتی و نرم افزاری مابین بخش های مختلف بیمارستان، پرسنل و بیماران ارتباطی مناسب جهت تسریع و بهبود در ارائه خدمات ایجاد کرد.

به عبارت دیگر بیمارستان هوشمند، بیمارستانی است که درآن تمام فرایند ها بصورت خودکار و هوشمند در یک محیط ICT مبتنی بر اینترنت اشیاء در راستای بهبود روند درمانی بیمار انجام میشوند.

پدیده ای که بیمارستان را هوشمند می سازد ارتباط یکپارچه مابین سیستم و اجزاء است که در نهایت به سمت هوشمندی می روند، در این بین فرایند های سنتی درمانی هنوز هم جزء اصلی ترین قسمت ها در روند بهبود بیمار به حساب می آیند با این تفاوت که باید با تکنولوژی IOT ترکیب گردیده و ساختاری جدید پیدا کنند.

 

بخش های هوشمند

بخش هایی از بیمارستان هوشمند که بصورت هوشمندانه قابلیت تصمیم گیری داشته و به یکدیگر متصل هستند عبارتند از:

  1. 1- سیستم مراقبت از راه دور
  2. 2- شبکه وسایل پزشکی
  3. 3- سیستم شناسایی و احراز هویت
  4. 4- تجهیزات شبکه
  5. 5- دستگاه هوشمند همراه بیمار
  6. 6- سیستم های متصل اطلاعات بالینی
  7. 7- داده ها
  8. 8- ساختمان بیمارستان

 

 

 

بیمارستان هوشمند

 

بعضی از قسمت های  بیمارستان از که بخش های حیاتی و مهم محسوب میشوند (( به عنوان مثال سیستم ها و بخش هایی که هرگونه صعف و اختلال در آن باعث ایجاد اختلال مستقیم در روند بهبودی و درمان بیمار می شود))، از جمله مهمترین قسمت هایی هستند که حتما باید هوشمند سازی با دقت بسیار بالا در آن ها اعمال گردد.

 


مطالب مرتبط


منابع