ویکی آیوتی

دیوار آتش

دیوار آتش یک دستگاه امنیتی شبکه ای است که ترافیک ورودی و خروجی شبکه را نظارت می کند و مجوز یا مسدود کردن ترافیک خاص را براساس مجموعه ای از قوانین امنیتی تعیین می کند. هدف آن ایجاد یک مانع بین شبکه داخلی و ترافیک ورودی از منابع خارجی (مانند اینترنت) برای جلوگیری

امنیت سایبری

امنیت سایبری امنیت حفاظت از سیستم ها، شبکه ها و برنامه های حملات دیجیتال است. معمولا این حملات به دسترسی، تغییر و یا از بین بردن اطلاعات حساس اند؛مانند: استخراج پول از کاربران؛ یا قطع کردن فرآیندهای کسب و کار طبیعی. پیاده سازی اقدامات موثر امنیت سایبری به ویژه امروزه به چالش کشیده

تشخیص چهره

تشخیص چهره یک برنامه نرم افزاری بیومتریک است که می تواند با مقایسه و تجزیه و تحلیل الگوهای مبتنی بر چهره های افراد ، به شناسایی یا تائید یک فرد منحصر به فرد می پردازد. تشخیص چهره اغلب برای اهداف امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد در حقیقت تکنولوژی تشخیص چهره توجه

امنیت اینترنت اشیاء

امنیت اینترنت اشیاء (IOT Security) به معنی حفاظت از دستگاه های متصل به اینترنت و شبکه در دنیای IOT است. اینترنت اشیاء شامل تعداد رو به رشدی از اشیاء و اشخاص است که هر یک شناسه خاص خود را دارند و با یکدیگر به تبادل داده و اطلاعات می پردازند. افزایش ارتباطات در