ویکی آیوتی

سیستم مکان یابی داخلی

سیستم مکان یابی داخلی، اشاره به ردیابی اشیاء در محیط داخلی است. این ردیابی می تواند در 2 بعد، 3 بعد یا ابعاد 2.5  باشد. مکان یابی داخلی می تواند به عنوان یک سیستم تعریف شود که محل دقیق اشیاء را در یک ساختار بسته مانند سوپر مارکت ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها،

lorawan

LoRaWAN پروتکل دسترسی به رسانه (MAC) برای شبکه های گسترده ای است. این پروتکل به دستگاه های کم قدرت اجازه می دهد تا با برنامه های مرتبط با اینترنت ارتباط برقرار کنند. LoRaWAN را می توان به لایه دوم و سوم مدل OSI مرتبط کرد. این پروتکل در بالای پردازش LoRa یا