ویکی آیوتی

سیستم مکان یابی داخلی

سیستم مکان یابی داخلی، اشاره به ردیابی اشیاء در محیط داخلی است. این ردیابی می تواند در 2 بعد، 3 بعد یا ابعاد 2.5  باشد. مکان یابی داخلی می تواند به عنوان یک سیستم تعریف شود که محل دقیق اشیاء را در یک ساختار بسته مانند سوپر مارکت ها، بیمارستان ها، دانشگاه ها،

شبکه حسگر بی سیم ناحیه بدن

در شبکه‌های بی‌سیم بدنی حسگرهای گوناگونی بر روی لباس یا بدن نصب شده و یا حتی در زیر پوست کاشته می‌شوند. ذات بی‌سیم این شبکه و تنوع گسترده‌ی حسگرها کاربردهای جدید، عملی و نوآورانه‌ بسیار زیادی را جهت بهبود مراقبت‌های بهداشتی و کیفیت زندگی عرضه می‌کند.