ویکی آیوتی

MQTT

((MQTT (MQ Telemetry Transport) یک پروتکل پیام رسانی سبک وزن است و امکان توزیع اطلاعات را در شبکه هایی که با محدودیت منابع مواجه هستند، فراهم می کند. این پروتکل، از یک الگوی ارتباطی انتشار / اشتراک در راستای ارتباط دستگاه به دستگاه (M2M) استفاده می کند، و  همچنین نقش مهمی در

LPWAN

LPWAN،شبکه wanکم قدرت (Low Power Wide Area) تکنولوژی شبکه بی سیم است که اتصال از نوع پهنای باند کم یا دستگاه با باتری با نرخ بیت کم در محدوده های طولانی است. آنها بسته های کوچکی از اطلاعات را در فواصل زمانی مجزا ارسال و دریافت می کنند.

اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء (IoT) سیستمی است از دستگاه های محاسباتی، ماشین های مکانیکی و دیجیتالی، اشیاء، حیوانات و انسان که هر یک شناسه (UID) منحصر به فرد خود را دارند و بدون نیاز به تعامل انسان به انسان و یا انسان با کامپیوتر قادر به انتقال داده در سراسر شبکه هستند.

اینترنت همه چیز

مفهوم نیز در حال گسترش است ودر حال شکل دادن به مفهوم جدیدی به نام اینترنت همه چیز (Internet of Everythings/IoE) است.  واژه ای که علاوه بر ارتباط بین اشیاء یا دستگاه ها ارتباطات بین افراد و ماشین ها و افراد با افراد بواسطه ابزارهای فناوری را شامل می شود.