ویکی آیوتی

بیماران هوشمند

یک انجمن آنلاین برای بیماران و خانواده های مبتلا به بیماری های مختلف است. در اینجا می توانید در سطح خودتان در مورد پیشرفت های علمی مربوط به وضعیت بیماری خود اطلاعات کسب کنید، سؤالات و نگرانی های خود را با سایر اعضا به اشتراک بگذارید و از آنچه در محیط زندگی

سلامت سیار

شایع ترین کاربرد mHealth استفاده از دستگاه های تلفن همراه برای آموزش مصرف کنندگان در مورد خدمات بهداشتی پیشگیرانه است. mHealth نیز برای نظارت بر بیماری، حمایت از درمان، ردیابی شیوع اپیدمی و مدیریت بیماری مزمن استفاده می شود.

مراقبت سلامتی هوشمند

مراقبت سلامتی هوشمند در واقع یکی دیگر از مزایای پیشرفت تکنولوژی و ارتباط است که در راستای بهبود کیفیت مراقبت های سلامتی و بهداشتی به کمک انسان آمده. مراقبت سلامتی هوشمند به وسیله تکنولوژی تعیین می شود که به ابزارهای تشخیصی بهتر، درمان بهتر برای بیماران و دستگاه هایی که کیفیت زندگی را