ویکی آیوتی

بیماران هوشمند

یک انجمن آنلاین برای بیماران و خانواده های مبتلا به بیماری های مختلف است. در اینجا می توانید در سطح خودتان در مورد پیشرفت های علمی مربوط به وضعیت بیماری خود اطلاعات کسب کنید، سؤالات و نگرانی های خود را با سایر اعضا به اشتراک بگذارید و از آنچه در محیط زندگی

سیستم نظارت از راه دور بیمار

سیستم نظارت از راه دور بر بیمار یا به اختصار RPMS سیستمی است که وضعیت سلامتی و فیزیولوژی بیماران توسط آن از مراکز درمانی که میتواند درمانگاه ،بیمارستان و غیره باشد نظارت و کنترل شود.