ویکی آیوتی

UDP

UDP (پروتکل اطلاعات داده کاربر) (User Datagram Protocol) یک پروتکل ارتباطی جایگزین برای TCP است که در وحه اول برای سازماندهی اتصالاتی است به تاخیر حساس هستند و بین برنامه ها در اینترنت استفاده می شود.  UDP و TCP در بالای پروتکل اینترنت (IP) اجرا می شوند و گاهی به UDP /

FTP

پروتکل انتقال فایل (FTP) یک پروتکل استاندارد اینترنتی برای انتقال فایل ها از طریق کامپیوترها در اینترنت از طریق اتصالات TCP / IP است. FTP یک پروتکل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده است که در آن مشتری درخواست فایل می کند و یک سرور محلی از راه دور آن را ارائه می دهد.  دستگاه