ویکی آیوتی

UDP

UDP (پروتکل اطلاعات داده کاربر) (User Datagram Protocol) یک پروتکل ارتباطی جایگزین برای TCP است که در وحه اول برای سازماندهی اتصالاتی است به تاخیر حساس هستند و بین برنامه ها در اینترنت استفاده می شود.  UDP و TCP در بالای پروتکل اینترنت (IP) اجرا می شوند و گاهی به UDP /

ARP

ARP که مخفف Address Resolution protocol می باشد. روشی برای نقشه برداری از آدرس پویا پروتکل اینترنت (آدرس IP) به آدرس دستگاه فیزیکی دائمی در یک شبکه محلی (LAN) است. آدرس دستگاه فیزیکی همچنین به عنوان یک کنترل دسترسی رسانه یا آدرس MAC شناخته می شود. در واقع وظیفه آن شناخت و تشخیص