ویکی آیوتی

telehealth

Telehealth شامل استفاده از ارتباطات راه دور و فن آوری مجازی برای ارائه خدمات بهداشتی در خارج از مراکز درمانی سنتی است. Telehealth، که فقط به ارتباطات مخابراتی نیاز دارد، پایه ترین عنصر "eHealth" است که از طیف وسیعی از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استفاده می کند.

مراقبت سلامتی هوشمند

مراقبت سلامتی هوشمند در واقع یکی دیگر از مزایای پیشرفت تکنولوژی و ارتباط است که در راستای بهبود کیفیت مراقبت های سلامتی و بهداشتی به کمک انسان آمده. مراقبت سلامتی هوشمند به وسیله تکنولوژی تعیین می شود که به ابزارهای تشخیصی بهتر، درمان بهتر برای بیماران و دستگاه هایی که کیفیت زندگی را