ویکی آیوتی

RFID

کلمه RFID مخفف Radio Frequency Identification و به معنی شناسایی از طریق امواج رادیویی است که این شناسایی بصورت بی‌سیم است.این شناسایی میتواند از طریق تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط بین یک Reader (کدخوان یا تگخوان) و یک Tag (شناسه یا تگ) که به یک کالا، شی، کارت و… متصل شده‌است باشد.